Quảng Trị

Người chết ký tên xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất

Diện tích đất thuộc sở hữu của 4 anh chị em, nhưng cán bộ phường 4 vẫn hợp thức hóa để làm hồ sơ cấp sổ đỏ cho 1 cá nhân. Ảnh: HT
Diện tích đất thuộc sở hữu của 4 anh chị em, nhưng cán bộ phường 4 vẫn hợp thức hóa để làm hồ sơ cấp sổ đỏ cho 1 cá nhân. Ảnh: HT
Diện tích đất thuộc sở hữu của 4 anh chị em, nhưng cán bộ phường 4 vẫn hợp thức hóa để làm hồ sơ cấp sổ đỏ cho 1 cá nhân. Ảnh: HT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top