Lại ưu ái doanh nghiệp, dân khổ đến bao giờ?

Những ngôi nhà xuống cấp do 14 năm qua không được sửa sang vì dự án. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những ngôi nhà xuống cấp do 14 năm qua không được sửa sang vì dự án. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những ngôi nhà xuống cấp do 14 năm qua không được sửa sang vì dự án. Ảnh: Nguyễn Hùng