Ký quỹ 20 -60 triệu đồng khi giao kết HĐLĐ có đúng?

NSDLĐ không được yêu cầu NLĐ ký quỹ khi giao kết, thực hiện HĐLĐ. Ảnh: NAM DƯƠNG
NSDLĐ không được yêu cầu NLĐ ký quỹ khi giao kết, thực hiện HĐLĐ. Ảnh: NAM DƯƠNG