Kiện công ty truy đóng BHXH để được hưởng chế độ thai sản

NLĐ tham gia BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Ảnh: NAM DƯƠNG
NLĐ tham gia BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Ảnh: NAM DƯƠNG
NLĐ tham gia BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top