Không làm việc đúng thời hạn cam kết, bồi thường thế nào?

Ảnh minh họa (Nam Dương)
Ảnh minh họa (Nam Dương)