Khi nhân sự hiểu nhầm luật

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn, nếu NLĐ vẫn làm việc, thì NSDLĐ phải ký HĐLĐ mới. Nếu không ký, HĐLĐ đã giao kết trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Ảnh: Nam Dương
Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn, nếu NLĐ vẫn làm việc, thì NSDLĐ phải ký HĐLĐ mới. Nếu không ký, HĐLĐ đã giao kết trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Ảnh: Nam Dương