Đừng đẩy trách nhiệm chăm cha mẹ cho bạn đời

Chăm sóc cha mẹ khi về già là trách nhiệm, bổn phận của con cái. Ảnh S.T
Chăm sóc cha mẹ khi về già là trách nhiệm, bổn phận của con cái. Ảnh S.T
Chăm sóc cha mẹ khi về già là trách nhiệm, bổn phận của con cái. Ảnh S.T