Đừng đẩy người phụ nữ đến bước đường cùng

Giờ đây, Hồng đang rất hối hận về việc làm của mình. Hồng chỉ ước thời gian quay lại để mình không hành động nông nổi như vậy. Ảnh: D.T
Giờ đây, Hồng đang rất hối hận về việc làm của mình. Hồng chỉ ước thời gian quay lại để mình không hành động nông nổi như vậy. Ảnh: D.T