Đóng BHXH bắt buộc hay BHXH tự nguyện lợi hơn?

Nếu tham gia BHTN, khi nghỉ việc và đăng ký thất nghiệp đúng luật, NLĐ sẽ được hưởng TCTN. Ảnh: Nam Dương
Nếu tham gia BHTN, khi nghỉ việc và đăng ký thất nghiệp đúng luật, NLĐ sẽ được hưởng TCTN. Ảnh: Nam Dương
Nếu tham gia BHTN, khi nghỉ việc và đăng ký thất nghiệp đúng luật, NLĐ sẽ được hưởng TCTN. Ảnh: Nam Dương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top