Điều kiện để đơn phương chấm dứt HĐLĐ

NLĐ nghỉ việc trái pháp luật phải bồi thường cho Cty nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ.  Ảnh: Nam Dương
NLĐ nghỉ việc trái pháp luật phải bồi thường cho Cty nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ. Ảnh: Nam Dương