Đang làm, đi bộ đội có được tham gia BHXH?

DN giải thể, chấm dứt hoạt động, NLĐ được trả trợ cấp thôi việc. Ảnh: NAM DƯƠNG
DN giải thể, chấm dứt hoạt động, NLĐ được trả trợ cấp thôi việc. Ảnh: NAM DƯƠNG
DN giải thể, chấm dứt hoạt động, NLĐ được trả trợ cấp thôi việc. Ảnh: NAM DƯƠNG