Có được ký phụ lục gia hạn HĐLĐ?

NLĐ và NSDLĐ có thể thỏa thuận gia hạn HĐLĐ với điều kiện không làm thay đổi loại hình HĐLĐ. Ảnh: NAM DƯƠNG
NLĐ và NSDLĐ có thể thỏa thuận gia hạn HĐLĐ với điều kiện không làm thay đổi loại hình HĐLĐ. Ảnh: NAM DƯƠNG
NLĐ và NSDLĐ có thể thỏa thuận gia hạn HĐLĐ với điều kiện không làm thay đổi loại hình HĐLĐ. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top