Có được đòi lại con khi đã cho người khác làm con nuôi?

Để nuôi con nuôi cần phải có những điều kiện nhất định (ảnh minh họa).
Để nuôi con nuôi cần phải có những điều kiện nhất định (ảnh minh họa).
Để nuôi con nuôi cần phải có những điều kiện nhất định (ảnh minh họa).