Có được chấm dứt HĐLĐ khi NLĐ nghỉ việc điều trị bệnh?

NSDLĐ chỉ được đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại điều 38 BLLĐ 2012. Ảnh: NAM DƯƠNG
NSDLĐ chỉ được đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại điều 38 BLLĐ 2012. Ảnh: NAM DƯƠNG
NSDLĐ chỉ được đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại điều 38 BLLĐ 2012. Ảnh: NAM DƯƠNG