Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chồng ơi anh ở đâu, về cho em ly hôn

Để tình yêu bền vững, đừng chỉ biết nhận mà không biết cho (Ảnh Minh Họa).
Để tình yêu bền vững, đừng chỉ biết nhận mà không biết cho (Ảnh Minh Họa).