Cẩn trọng khi ra quyết định với người lao động

NSDLĐ cần cẩn trọng khi kỷ luật sa thải NLĐ (ảnh minh họa).
NSDLĐ cần cẩn trọng khi kỷ luật sa thải NLĐ (ảnh minh họa).
NSDLĐ cần cẩn trọng khi kỷ luật sa thải NLĐ (ảnh minh họa).