Cách nào để hưởng lương hưu khi chưa đủ số năm đóng BHXH?

NLĐ được đóng BHXH tự nguyện một lần để hưởng lương hưu ngay nếu còn thiếu chưa đến 10 năm đóng BHXH. Ảnh: Nam Dương
NLĐ được đóng BHXH tự nguyện một lần để hưởng lương hưu ngay nếu còn thiếu chưa đến 10 năm đóng BHXH. Ảnh: Nam Dương
NLĐ được đóng BHXH tự nguyện một lần để hưởng lương hưu ngay nếu còn thiếu chưa đến 10 năm đóng BHXH. Ảnh: Nam Dương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top