Bị ung thư, nên nhận BHXH một lần hay chờ hưởng lương hưu?

NLĐ chỉ bị xử lý kỷ luật nếu vi phạm nội quy doanh nghiệp. Ảnh: Nam Dương
NLĐ chỉ bị xử lý kỷ luật nếu vi phạm nội quy doanh nghiệp. Ảnh: Nam Dương
NLĐ chỉ bị xử lý kỷ luật nếu vi phạm nội quy doanh nghiệp. Ảnh: Nam Dương
Lên top