Bị TNLĐ lần đầu không được hưởng chế độ?

NLĐ bị TNLĐ thì được hưởng chế độ TNLĐ khi đủ điều kiện. Ảnh: Nam Dương
NLĐ bị TNLĐ thì được hưởng chế độ TNLĐ khi đủ điều kiện. Ảnh: Nam Dương