Yêu cầu xử lý nghiêm người cầm mã tấu đuổi đánh tổ chống dịch COVID-19

Quán cà phê "Ba Cô Gái" ở thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh). Ảnh: Anh Thịnh
Quán cà phê "Ba Cô Gái" ở thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh). Ảnh: Anh Thịnh
Quán cà phê "Ba Cô Gái" ở thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh). Ảnh: Anh Thịnh
Lên top