Yêu cầu xem lại mức kỷ luật Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Ông Võ Văn Hoan trả lời tại họp báo chiều ngày 1.10.
Ông Võ Văn Hoan trả lời tại họp báo chiều ngày 1.10.
Ông Võ Văn Hoan trả lời tại họp báo chiều ngày 1.10.
Lên top