Yêu cầu làm rõ vụ “cứu người gặp nạn được “trả ơn” bằng... dao“