Yên Bái: Trắng đêm truy bắt phạm nhân trốn trại Hồng Ca

Các lực lượng chức năng trắng đêm vây bắt phạm nhân trốn trại. Ảnh: CACC.
Các lực lượng chức năng trắng đêm vây bắt phạm nhân trốn trại. Ảnh: CACC.
Các lực lượng chức năng trắng đêm vây bắt phạm nhân trốn trại. Ảnh: CACC.
Lên top