Yên Bái: Thêm 1 trường hợp thông chốt kiểm dịch COVID-19

Cơ quan chức năng làm việc với trường hợp "thông chốt". Ảnh: VĐ.
Cơ quan chức năng làm việc với trường hợp "thông chốt". Ảnh: VĐ.
Cơ quan chức năng làm việc với trường hợp "thông chốt". Ảnh: VĐ.
Lên top