Yên Bái: Tấn công bằng dao tại quán nhậu, 1 người chết, 1 trọng thương