Yên Bái: Khởi tố nam thanh niên móc trộm tiền trong cốp xe máy

Nhìn thấy số tiền lớn nên La Văn Châng đã nổi lòng tham. Ảnh: Hồng Vân.
Nhìn thấy số tiền lớn nên La Văn Châng đã nổi lòng tham. Ảnh: Hồng Vân.
Nhìn thấy số tiền lớn nên La Văn Châng đã nổi lòng tham. Ảnh: Hồng Vân.
Lên top