Yên Bái: Bắt 4 cán bộ ở huyện Yên Bình vì chiếm đoạt tài sản

Các đối tượng ở huyện Yên Bình (Yên Bái) bị bắt giữ để điều tra về việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng ở huyện Yên Bình (Yên Bái) bị bắt giữ để điều tra về việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng ở huyện Yên Bình (Yên Bái) bị bắt giữ để điều tra về việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.
Lên top