Yên Bái: Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Đối tượng Phua tại cơ quan Công an. Ảnh: Giàng A Lù.
Đối tượng Phua tại cơ quan Công an. Ảnh: Giàng A Lù.
Đối tượng Phua tại cơ quan Công an. Ảnh: Giàng A Lù.
Lên top