Y án tù chung thân nguyên đội trưởng thanh tra giao thông Cần Thơ

Các bị cáo tại phiên tòa (ảnh: P.V)
Các bị cáo tại phiên tòa (ảnh: P.V)
Các bị cáo tại phiên tòa (ảnh: P.V)
Lên top