Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xuất hiện thủ đoạn vờ thuê taxi và mượn điện thoại rồi bỏ trốn