Xuất hiện nhiều loạt ma tuý tổng hợp mới với các tên gọi "mỹ miều"

Ma túy “Nước vui” có xuất xứ từ Trung Quốc, thành phần giống với một số ma túy tổng hợp phổ biến hiện nay và tồn tại dưới dạng lỏng. Ảnh: Tú Nhàn.
Ma túy “Nước vui” có xuất xứ từ Trung Quốc, thành phần giống với một số ma túy tổng hợp phổ biến hiện nay và tồn tại dưới dạng lỏng. Ảnh: Tú Nhàn.
Ma túy “Nước vui” có xuất xứ từ Trung Quốc, thành phần giống với một số ma túy tổng hợp phổ biến hiện nay và tồn tại dưới dạng lỏng. Ảnh: Tú Nhàn.
Lên top