Xuất hiện nhiều địa chỉ giả mạo Facebook của Công an Hà Nội

Một trang Facebook giả mạo Facebook của Công an Hà Nội. Ảnh: PV
Một trang Facebook giả mạo Facebook của Công an Hà Nội. Ảnh: PV
Một trang Facebook giả mạo Facebook của Công an Hà Nội. Ảnh: PV
Lên top