Xuất hiện dịch vụ ship bóng cười: Tác hại khôn lường!

Cơ quan chức năng thu giữ hơn 130 bình chứa khí N2O, tổng trọng lượng 3,6 tấn tại một cơ sở ở quận 12, TPHCM.
Cơ quan chức năng thu giữ hơn 130 bình chứa khí N2O, tổng trọng lượng 3,6 tấn tại một cơ sở ở quận 12, TPHCM.
Cơ quan chức năng thu giữ hơn 130 bình chứa khí N2O, tổng trọng lượng 3,6 tấn tại một cơ sở ở quận 12, TPHCM.
Lên top