Xử vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: 1 bị cáo phản cung rồi nhận tội

Cầm Văn Chương ban đầu phủ nhận xâm hại nữ sinh giao gà, sau đó lại thừa nhận.
Cầm Văn Chương ban đầu phủ nhận xâm hại nữ sinh giao gà, sau đó lại thừa nhận.
Cầm Văn Chương ban đầu phủ nhận xâm hại nữ sinh giao gà, sau đó lại thừa nhận.
Lên top