Xử vụ Phan Văn Anh Vũ thâu tóm đất công sản: Bị cáo vẫn phủ nhận cáo buộc

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ trong phần tự bào chữa. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ trong phần tự bào chữa. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ trong phần tự bào chữa. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top