Xử vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô: Siết chặt an ninh bên ngoài tòa án

Lực lượng an ninh đã có mặt từ lúc 6h sáng. Ảnh: Huân Cao
Lực lượng an ninh đã có mặt từ lúc 6h sáng. Ảnh: Huân Cao
Lực lượng an ninh đã có mặt từ lúc 6h sáng. Ảnh: Huân Cao
Lên top