Xử vụ Gang thép Thái Nguyên: Bị cáo nói về nguồn cơn "phải đứng trước toà"

Cựu Tổng giám đốc Gang thép Thái Nguyên - Trần Trọng Mừng (áo trắng) - bị dẫn giải vào phòng xử án. Ảnh: V.Dũng
Cựu Tổng giám đốc Gang thép Thái Nguyên - Trần Trọng Mừng (áo trắng) - bị dẫn giải vào phòng xử án. Ảnh: V.Dũng
Cựu Tổng giám đốc Gang thép Thái Nguyên - Trần Trọng Mừng (áo trắng) - bị dẫn giải vào phòng xử án. Ảnh: V.Dũng
Lên top