Xử phúc thẩm VN Pharma: Toà bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm

Lên top