Xử phạt và buộc trồng lại rừng đã phá tại Đà Lạt

Rừng thông do các đối tượng tại Phường 12 - Đà Lạt chặt hạ. Ảnh: Hồng Sơn
Rừng thông do các đối tượng tại Phường 12 - Đà Lạt chặt hạ. Ảnh: Hồng Sơn
Rừng thông do các đối tượng tại Phường 12 - Đà Lạt chặt hạ. Ảnh: Hồng Sơn
Lên top