Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Xử phạt và buộc trồng lại rừng đã phá tại Đà Lạt

Rừng thông do các đối tượng tại Phường 12 - Đà Lạt chặt hạ. Ảnh: Hồng Sơn
Rừng thông do các đối tượng tại Phường 12 - Đà Lạt chặt hạ. Ảnh: Hồng Sơn
Rừng thông do các đối tượng tại Phường 12 - Đà Lạt chặt hạ. Ảnh: Hồng Sơn
Lên top