Xử phạt tới 1 triệu đồng khi ép người khác hút thuốc lá

Việc lôi kéo, ép người khác sử dụng thuốc lá sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Ảnh: LĐO.
Việc lôi kéo, ép người khác sử dụng thuốc lá sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Ảnh: LĐO.
Việc lôi kéo, ép người khác sử dụng thuốc lá sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Ảnh: LĐO.
Lên top