Xử phạt thiếu niên chạy xe máy bốc đầu rồi đăng Facebook câu like

Xử phạt 2 thiếu niên bốc đầu xe rồi quay clip câu like.
Xử phạt 2 thiếu niên bốc đầu xe rồi quay clip câu like.
Xử phạt 2 thiếu niên bốc đầu xe rồi quay clip câu like.
Lên top