Xử phạt thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chở bạn rồi bốc đầu xe

Thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chở bạn trên xe máy còn bốc đầu xe. Ảnh: CACC
Thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chở bạn trên xe máy còn bốc đầu xe. Ảnh: CACC
Thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chở bạn trên xe máy còn bốc đầu xe. Ảnh: CACC
Lên top