Xử phạt người không đeo khẩu trang, xúc phạm tổ kiểm soát dịch

Người đàn ông không đeo khẩu trang, xúc phạm tổ kiểm soát dịch COVID-19 bị xử phạt hành chính 3,3 triệu đồng.
Người đàn ông không đeo khẩu trang, xúc phạm tổ kiểm soát dịch COVID-19 bị xử phạt hành chính 3,3 triệu đồng.
Người đàn ông không đeo khẩu trang, xúc phạm tổ kiểm soát dịch COVID-19 bị xử phạt hành chính 3,3 triệu đồng.
Lên top