Xử phạt lái xe đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh Thông tin cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh Thông tin cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh Thông tin cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Lên top