Xử phạt gần 6.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100

Cảnh sát giao thông kiểm tra một trường hợp, đo nồng độ cồn.
Cảnh sát giao thông kiểm tra một trường hợp, đo nồng độ cồn.
Cảnh sát giao thông kiểm tra một trường hợp, đo nồng độ cồn.
Lên top