Xử phạt doanh nghiệp Lào Cai sai phạm thực hiện dự án thủy điện

Dự án xây dựng thủy điện Minh Lương Thượng của Công ty Cổ phần Phát triển Thủy điện ở huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai). Ảnh: Ngọc Triển
Dự án xây dựng thủy điện Minh Lương Thượng của Công ty Cổ phần Phát triển Thủy điện ở huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai). Ảnh: Ngọc Triển
Dự án xây dựng thủy điện Minh Lương Thượng của Công ty Cổ phần Phát triển Thủy điện ở huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai). Ảnh: Ngọc Triển
Lên top