Xử phạt 4 người quốc tịch Trung Quốc cư trú bất hợp pháp

Quyết định xử phạt. Ảnh chụp màn hình.
Quyết định xử phạt. Ảnh chụp màn hình.
Quyết định xử phạt. Ảnh chụp màn hình.
Lên top