Xử phạt 12 người tụ tập chụp ảnh, vi phạm phòng chống dịch COVID-19

2 trường hợp tập trung chụp ảnh tai khu vực hồ thải Công ty Apatit Lào Cai. Ảnh: Công an Lào Cai
2 trường hợp tập trung chụp ảnh tai khu vực hồ thải Công ty Apatit Lào Cai. Ảnh: Công an Lào Cai
2 trường hợp tập trung chụp ảnh tai khu vực hồ thải Công ty Apatit Lào Cai. Ảnh: Công an Lào Cai
Lên top