Xử lý vụ " bố đuổi đánh công an để bênh con đi chơi không đeo khẩu trang"

Chỉ vì bênh con, cháu khi bị xử lý về không đeo khẩu trang, hai người đàn ông vướng lao lý. Ảnh: CACC.
Chỉ vì bênh con, cháu khi bị xử lý về không đeo khẩu trang, hai người đàn ông vướng lao lý. Ảnh: CACC.
Chỉ vì bênh con, cháu khi bị xử lý về không đeo khẩu trang, hai người đàn ông vướng lao lý. Ảnh: CACC.
Lên top