Xử lý trường hợp đăng Facebook sai sự thật liên quan đến virus Corona

Thông tin sai sự thật đăng trên facebook. Ảnh: CAQB
Thông tin sai sự thật đăng trên facebook. Ảnh: CAQB
Thông tin sai sự thật đăng trên facebook. Ảnh: CAQB
Lên top